• Fáklyás ballagás
  • Nyitott Kör Egyesület
  • Projektnap
  • Projektnap
  • Projektnap
Budapesti Gazdasági SZC
Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakgimnáziuma


Iskolánk története
Iskolánk/Történelem »/Iskolánk története


NévnapÓrarend
A hét: páratlan, B hét: párosPDF Alapítvány

Alapítványi támogatást fogadunk
1%
Berzeviczy "Berze-Börze" Alapítvány
Adószáma: 18047503-1-41
OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11704007-20054355KözösségVizsgák

Pénz7 iskola

Berze


Iskolánk, a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest IV. kerületében, a Baross utca 72. szám alatt található. 1947-ben Újpest megyei jogú város alapította az iskolát Újpest Városi Kereskedelmi Középiskola néven. Ekkor 95 tanuló és 9 tanár kezdte el a munkát. Többévnyi helykeresés után találta meg helyét egy akkor üres rendházi épületben, melyben már nem folyt a szakérettségis kollégiumi oktatás. Iskolánk a kor elvárásait mindig visszaadva váltogatta fő profiljait: közgazdasági, külkereskedelmi, számviteli, mérlegképes könyvelő, gimnáziumi, majd a felsőoktatással együttműködő akkreditált képzéseket nyújtott. Ma, a szakmai képzések átszervezése idején, igyekszik megtartani a szakképzést, de fő feladata a szakmai tárgyakkal erősített érettségihez juttatni diákjait. 1956. március 18-án kapta meg Berzeviczy Gizella kommunista pedagógusnő nevét az iskola: a gépírás-tanárnő elfogadhatóbb volt a szocialista korszaknak, mint közgazdász őse. Berzeviczy Gergely felvilágosodás-kori közgazdász 1993-ban váltotta le elődje-utódja nevét, kihasználva a rendszerváltás adta lehetőséget. A kereskedelmi érettségi oktatás mellé kapcsolódott a gyors- és gépírás oktatása is, mely Pestújhelyen, illetve Rákospalotán, később Újpesten folyt. Az ide járó diákok is az iskola irányítása alatt álltak, és nappali képzést kaptak 1976-77-ig, amikor ez a képzés beilleszkedett a középiskolai oktatásba, illetve felnőttoktatássá vált. A felnőttek oktatását iskolánk egészen 2004-ig folytatta esti rendszerben. Ma a "Berze" ellátja a kerület, Észak-Pest és a Dunakeszi, Fót, Göd, Sződ, Mogyoród, Veresegyház vonzáskörzet közgazdasági érdeklődésű fiataljainak képzését, de a Dunántúlról is akad diákja. A változó oktatási szerkezet ellenére a stabilitás, a nyugodt állandóság jellemzi iskolánkat.
Előző igazgatónőnk, Hegedűs Oszkárné 1975-től haláláig, 2008 januárjáig vezette iskolánkat. A tantestület viszonylag állandó a tanulók között visszatérő generációk is fellelhetők (a fogadóórákon rendre feltűnnek a szülők közt egykori diákok).

A 90-es években jelentek meg Magyarországon az első két tanítási nyelvű iskolák, amelyek alternatív megoldást kínáltak a nyelvoktatásra. Iskolánkban a 2000/2001-es tanév óta folyik öt évfolyamos célnyelvi előkészítéssel történő két tanítási nyelvű oktatás, angol-magyar nyelven. Iskolánk két tanítási nyelvű tagozata azokat a diákokat is várja, akik eddig nem tanultak angol nyelvet. Az előkészítő (9kny) évfolyamon intenzíven, heti 18 órában készítjük fel diákjainkat arra, hogy a 9. évfolyamtól képesek legyenek a történelmet, a célnyelvi civilizációt és egy szakmai tantárgyat angol nyelven tanulni. A két tanítási nyelvű tagozat végzős diákjai szinte valamennyien felsőfokú C1 típusú nyelvvizsgával fejezik be középiskolai tanulmányaikat. Iskolánk az OECONOM nyelvvizsga keretében lehetőséget biztosít közép vagy felsőfokú szakmai nyelvvizsga megszerzésére is. A Két tanítási nyelvű tagozaton a 9. évfolyamtól tanulóink választhatnak az angol mellett egy második idegen nyelvet is, amelyre heti 3 órát biztosít iskolánk.

A 2004/2005-ös tanévben indítottuk el nyelvi előkészítős (Nyek) osztályunkat. A jelenlegi törvényi változások jelentősen módosították ezt a képzési formát. Helyi tantervünket úgy állítottuk össze, hogy az iskolánkban folyó nyelvi előkészítő képzés a megjelenő új követelményeknek is megfeleljen. Eszerint tanulóink az előkészítő évfolyamon (9ny) magas óraszámban két idegen nyelvet tanulnak. Terveink szerint felsőbb évfolyamokon ebben a képzési formában is megjelenik egy szakmai tantárgy angol célnyelven történő oktatása. Ettől eltekintve a 9-12. évfolyamokon a hagyományos osztály tantervei szerint folyik az oktatás.

Sánta Zoltán, Bogár Éva