• Fáklyás ballagás
  • Nyitott Kör Egyesület
  • Projektnap
  • Projektnap
  • Projektnap
Budapesti Gazdasági SZC
Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakgimnáziuma


Nyelvi előkészítő
Iskolánk/Az iskola bemutatása »/Nyelvi előkészítő


NévnapÓrarend
A hét: páratlan, B hét: párosPDF Alapítvány

Alapítványi támogatást fogadunk
1%
Berzeviczy "Berze-Börze" Alapítvány
Adószáma: 18047503-1-41
OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11704007-20054355KözösségVizsgák

Pénz7 iskola

Nyelvi előkészítő osztályok

Iskolánkban 1983-ban elindítottuk a külkereskedelmi ügyintéző szakma oktatását. Azt mondhatjuk, hogy ettől kezdve az idegennyelv-oktatás mindig kiemelkedő helyet foglalt el oktatási-nevelési terveinkben. A 80-as években a gép-, gyorsíró ágazaton bevezettük az idegen nyelvi képzést, a 90-es évektől kezdve minden osztályban két idegen nyelvet tanítunk. Az új évezred új kihívásainak megfelelően az elmúlt években speciális nyelvi képzésű osztályok indultak be: a két tanítási nyelvű osztály angol nyelven és a nyelvi előkészítő osztály angol és német nyelven.

Képzés a nyelvi előkészítő osztályban

Iskolánk az elsők között indította be nyelvi előkészítő osztályát a 2004/ 2005-ös tanévben, egy angol és egy német nyelvi csoporttal. Tagadhatatlan tény, hogy az angol nyelv iránt nagyobb a kereslet, de a német nyelvi csoportot is sikerült eddig minden évben beindítanunk.

A nyelvi előkészítő osztályban a tanulók heti 13 órás nyelvi képzésben és magas szintű informatikai képzésben részesülnek. Ezen kívül a matematikai gondolkodás, az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése áll a középpontban. Az a cél, hogy a tanulók a megfelelő kompetenciák birtokában vághassanak neki középiskolai tanulmányaiknak. A 10-13. évfolyamokon a hagyományos osztály tantervei szerint folyik az oktatás. Az első nyelvi előkészítős osztályunk ebben a jubileumi tanévben a 12. évfolyamot végzi, tehát jövőre tesz érettségi vizsgát, így végeredményekről még nem számolhatunk be. De az már az eltelt négy év tanulmányi eredményei alapján megállapítható, hogy a jó képességű, szorgalmas, céltudatos diákok középfokú nyelvtudással és nemzetközileg elismert számítógép-használói jogosítvánnyal a zsebükben hagyják el az iskola falait. A nyelvi előkészítő osztályban tanuló diákok bátrabban és eredményesebben használják az első idegen nyelvet, és a második idegen nyelv tanulása sokkal könnyebben megy nekik a hagyományos osztályban tanuló társaiknál.

Idegen nyelvi projekt

Amikor a szakközépiskolákban is kötelezővé tették a diákok számára egy idegen nyelvből az érettségi vizsgát, bizony sok iskolában gondot jelentett e vizsga sikeres letétele. Ezért indította útjára 2002/2003-as tanévben a főváros a Fővárosi Pedagógiai Intézettel karöltve a szakközépiskolai diákoknak a nyelvi érettségi vizsgára való felkészülését támogató programját, az ún. idegen nyelvi projektet angol és német nyelvből, egy évvel később pedig francia nyelvből. A projekt keretében a diákok további heti két órában tanulhatják az adott idegen nyelvet. Itt lehetőségük van az órai magyarázatok elmélyítésére és sok-sok gyakorlásra. Mivel a projektórákon nincs dolgozat, felelés, a légkör sokkal oldottabb, mint a hagyományos órákon, ami mindenképpen jót tesz a nyelvi teljesítménynek. A programban aktívan részt vevő tanulók nyelvi teljesítménye érezhetően javult. Jelentősen csökkent az év végi bukások száma, emelkedett a tantárgyi átlag és azon tanulók száma, akik az emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát 60 %-nál jobb eredménnyel tették le, így érettségi bizonyítványuk egy középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vált egyenértékűvé. E program keretében pályázhattunk külföldi nyelvi programok támogatására is, amit külföldi útjaink szervezésekor ki is használtunk. Így eddig jó néhány diák jutott el ingyen vagy jelentős anyagi támogatással Ausztriába vagy Angliába.

Szalay Éva munkaközösség-vezető