• Fáklyás ballagás
  • Nyitott Kör Egyesület
  • Projektnap
  • Projektnap
  • Projektnap
Budapesti Gazdasági SZC
Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakgimnáziuma


Társadalomtudományi
Iskolánk/Az iskola bemutatása »/Társadalomtudományi


NévnapÓrarend
A hét: páratlan, B hét: párosPDF Alapítvány

Alapítványi támogatást fogadunk
1%
Berzeviczy "Berze-Börze" Alapítvány
Adószáma: 18047503-1-41
OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11704007-20054355KözösségVizsgák

Pénz7 iskola

Társadalomtudományi munkaközösség

Munkaközösségünk az egyik legstabilabb összetételű tanári csoport iskolánkban (a gyesen lévő kolléganők is visszatértek hozzánk). A csapat összeszokottságát jellemzi, hogy a hiányzókat igyekszünk szakos helyettesítéssel pótolni, hogy a lemaradás kisebb legyen az ismét munkába álló számára. Segítjük egymás munkáját, folyamatosan egyeztetünk a tantárgyi kérdésekben, együtt örülünk a tantárgyi versenysikereknek. Az összeszokottság fokmérője lehet, hogy az elmúlt 10 évben ugyan négy munkaközösség-vezető váltotta egymást (Bali Ildikó, Prisztóka Tibor, Koronkáné Járai Annamária, Sánta Zoltán), a szakmai munka minősége és intenzitása nem gyengült. Közösségünk erejét jelzi, hogy Sárkány Ibolya vezeti az iskola minőségbiztosítási csoportját, melynek tagja még Sánta Zoltán a társadalomtudományi munkaközösség vezetője. Az új igazgató Koronkáné Járai Annamária lett; a diákönkormányzat működését Sánta Zoltán segíti. Széles Zsuzsanna felvételi előkészítői nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy iskolánk nem küszködik beiskolázási problémákkal. Szorosan együttműködünk az angol nyelvi munkaközösségbe tartozó angol nyelvű történelemtanár kolléganőkkel. Nagy kihívás napjainkban humán közismereti tárgyakat tanítani! A magyar irodalom és -nyelv tantárgyi elismertsége országosan gyenge, már "szakemberek" is megkérdőjelezték a tantárgy érettségi kötelezőségének megtartását. Ezek a felhangok nem riasztják vissza magyartanárainkat, és a fentiek, valamint az olvasási szokások gyengülése ellenére minél nagyobb szeletet igyekeznek a diákokkal elsajátíttatni a tanulókkal. Ezt az igyekezetet erősíti a könyvtár működése. Könyvtárosunk minden évben nyer pályázatokat, melyekkel hol a színházlátogatásokat segíti elő, hol a könyvtári beszerzést erősíti meg. Nincs is különösebb problémánk a kötelező olvasmányok beszerzésében. A történelem oktatását iskolánk szakmai beállítottsága és az óraszámok ugyan nehezítik, de az angol nyelvű képzésben betöltött szerepe, illetve a felsőfokú oktatás felvételi vizsgáin betöltött szerepe ugyanakkor erősíti. Az érettségi történelem tantárgyi vizsgaeredmények a legjobbak között vannak, rendszerint átlépik a 4,00-es átlagot. A történelmet tanító kollégák kapcsolata szoros, egymás feladatait, felmérőit kipróbálják, az évközi vizsgák rendszerét is együtt alakítottuk ki. A továbbképzéseket felváltva látogatjuk, de az elhangzottakat minden esetben megosztjuk egymással. Az utóbbi években több olyan tantárggyal is gyarapodott iskolánkban a képzés, mely a munkaközösségünk profiljába vág. A társművészetek tantárgy oktatása kifejezetten a kollégák "találmánya", a tanulásmódszertan oktatása pedig elősegíti mind a magyar, mind a történelem tantárgyak újfajta követelményeinek teljesítését (szövegértés, forrásfeldolgozás, stb.) Nagy kihívás volt számunkra is az új érettségi rendszere, melytől nem megijedtünk, hanem felkészültünk rá. Mindegyik munkaközösségi tag elsajátította az emelt szintű érettségiztetés módszereit (folyamatosan felkéri az OKÉV a kollégákat javításra, vizsgáztatásra), a középszintű érettségi vizsgák zökkenőmentesen zajlanak iskolánkban. Bár tárgyaink nem mindig tartoznak a "szeretem" tárgyak közé, tanáraink kapcsolata jó a diákokkal. Ezt bizonyítják a különböző tanulmányi versenyek eredményei. Mindig sikerül megragadni néhány közgazdász tanulót, hogy a humán értékekkel is érhetnek el eredményeket. Kiemelkedő ebben a szavalóversenyek eredménylistája. Koronkáné Járai Annamária által felkészített diákjaink nagy sikereket értek el az utóbbi 10 évben. Kiemelkedik közülük Takács Edit, de nem hagyható el Örökös Dóra, Tóth Alexandra, Barna Bernadett és Fekete Ibolya neve sem. A történelem sikerek kisebbek, de egy-egy csapatunk megjelenik az 1956-os vetélkedőkön. Kiemelkedik ezek közül a 2006. novemberi sepsiszentgyörgyi vetélkedő, melyet az erdélyi testvériskolánk szervezett, és ahol egyik csapatunk győztes, a másik harmadik lett. Munkaközösségünk büszkén fogadja vissza azokat a tanulókat, akik a felsőoktatásban is a humán tantárgyakat választották: magyar szakra jár egyre több egykori berzés.

Sánta Zoltán munkaközösség-vezető