• Fáklyás ballagás
  • Nyitott Kör Egyesület
  • Projektnap
  • Projektnap
  • Projektnap
Budapesti Gazdasági SZC
Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Szakgimnáziuma


Természettudományi
Iskolánk/Az iskola bemutatása »/Természettudományi


NévnapÓrarend
A hét: páratlan, B hét: párosPDF Alapítvány

Alapítványi támogatást fogadunk
1%
Berzeviczy "Berze-Börze" Alapítvány
Adószáma: 18047503-1-41
OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11704007-20054355KözösségVizsgák

Pénz7 iskola

Természettudományi munkaközösség

Matematika

Az utóbbi években iskolánk matematika oktatásában jelentős fejlődés tapasztalható, ami a ragyogó érettségi eredményekben is tükröződik. Ez többek között annak köszönhető, hogy ma már minden osztályban csoportbontásban tanítjuk a tárgyat. Nagy hangsúlyt helyezünk a korrepetálásra, felzárkóztatásra és tehetséggondozásra is. Az érdeklődő tanulóknak iskolai pontszerző matematikaversenyt szervezünk. Részt veszünk az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Regionális Matematikaversenyen, ahol kiváló eredményeket értünk el, egy 1. és egy 5. hellyel is büszkélkedhetünk. Az emelt szintű érettségit egyre több tanuló választja, akiket külön tanórákon készítünk fel a vizsgára. Több éve sikeresen veszünk részt az iskolánkban működő érettségi utáni akkreditált felsőfokú szakmai oktatásban, ahol matematikai analízist és gazdaságmatematikát tanítunk. A szakma megszerzésén kívül a tovább tanuló diákok az itt kapott tudást nagyszerűen tudják kamatoztatni az általuk választott főiskolákon, egyetemeken. Sőt, a nálunk elért vizsgaeredményeket néhány felsőoktatási intézmény a kreditrendszerébe is beszámítja. Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulóknak felvételi előkészítő tanfolyamot szervezünk. A vizsgára való felkészítés mellett gondot fordítunk az alapvető hiányosságok pótlására is, mellyel célunk, hogy leendő tanítványainkat átsegítsük az iskolaváltásból adódó nehézségeken.

Fizika, kémia, biológia, földrajz

Sajnos a matematikán kívül a természettudományi tantárgyak kötelező óraszáma országos szinten jelentősen csökkent az utóbbi években, ezért igyekszünk a tanulókat tanórán kívüli foglalkozásokkal is motiválni. Többek között múzeumlátogatásokkal tesszük színesebbé, érdekesebbé tanulmányaikat. (pl.: Természettudományi Múzeum, Csodák Palotája, "Természet csodái" kiállítás) Iskolánk képviselteti magát a középiskolások számára szervezett egyetemi előadásokon és kísérleti bemutatókon is. Tanulóink nagy lelkesedéssel vesznek részt különböző csoportos projektmunkákban, melyeknek célja kreativitásuk, önállóságuk fejlesztése. Földrajzból közép és emelt szintű érettségire is felkészítjük az érdeklődőket. Diákjaink minden évben indulnak az Irinyi-kémiaversenyen, ahol az utóbbi időben hárman is bejutottak a budapesti fordulóba. Földrajzból évente megrendezzük az iskolai "Holló-versenyt", melynek névadója iskolánk volt igazgatója. A nemrég elhunyt kiváló kémia-fizika szakos tanárunk emlékére Császár Ottó-komplex természettudományi versenyt szervezünk. Fontosnak tartjuk a diákok környezettudatos magatartásának kialakítását. Ennek érdekében szelektív hulladék- és elemgyűjtőket helyeztünk el iskolánk területén. Munkaközösségünk legfőbb célja a természettudományos szemlélet fejlesztése, hiszen ebben a rohamosan fejlődő világban egyre nagyobb szükség van a stabil természettudományos ismeretekre, melyek az élet minden területét behálózzák. Fontos, hogy ezek az ismeretek a gyakorlatban jól alkalmazhatók és könnyen felidézhetők legyenek, áthidalva ezzel mindennapjaink problémáit.

Székelyné Kerekes Ágnes munkaközösség-vezető